Skrutné pružiny

Nové CNC technológie nám umožnujú vyrábať všetky tvary skrutných pružín s 2D i 3D priestorovými ohybmiy. Kontrolné sondy nám počas výroby umožnujú 100%-tnú kontrolu skrutných pružín. Spracúvavame drôt od 0,2mm do 8mm.

skrutne pruziny